2010-06-16

Hjul (166 av 365)


Hjulet tillhör en hästdragen ångspruta tillverkad 1896 i Stockholm. Den här ångsprutan användes av brandkåren i Eskilstuna, sista gången vid en brand i Eskilstuna stålpressnings AB 1926. Nu står den utställd på Eskilstuna stadsmuseum.

Inga kommentarer: