2010-01-10

Hamnkran (4 av 365)


Hamnkranar är inget vi har i överflöd här i Eskilstuna, vi har bara den här kvar såvitt jag vet. Det har varit ganska livlig sjöfart på Eskilstunaån, den pågick ända inpå 1950-talet. Bland annat fraktades varor till och från de olika industrierna i stan, och sen har jag sett bilder på en fiskeskuta som la till uppåt Rådhusbron och sålde fisk. Nu fraktas det inga varor på ån, och broarna man måste passera på väg in mot stan är inte längre öppningsbara så det lär inte bli någon större godstrafik i fortsättningen heller.

Inga kommentarer: