2010-08-31

Börjar på D (228 av 365)


Dagstidning börjar på D oavsett hur gammal den är. Den här tidningssidan sitter uppsatt på en vägg uppe på vinden på Lagersbergs säteri.