2010-12-06

Retur (334 av 365)

Påsen med flaskor och burkar som ska pantas, dvs. gå i retur.

Inga kommentarer: