2010-10-03

Urban (266 av 365)

Inte Tom Cruise, men en Urban Cruiser...
Det är inte heller min bil, utan en vi gick förbi på en promenad, och det är förmodligen inte vad som menades att man skulle tänka på när man fotade det här temat. Men i en utmaning får man väl göra sina egna - om än långsökta - tolkningar! ;0)

2 kommentarer:

Hörni sa...

Klart man ska göra egna tolkningar. Det blir ju så mycket roligare så.

Yvonne L sa...

Gun: Visst blir det roligare om man gör sina egna tolkningar!