2010-10-02

Eget tema: Förberett (264 av 365)

Här är det förberedd för att lägga ner ny kantsten längs trottoaren.

Inga kommentarer: