2010-11-02

Tjog (297 av 365)

Flyttat på uppspikade kablar och dragit ut minst ett tjog såna här.

Inga kommentarer: