2015-12-30

357 av 365 - Hur tänkte de egentligen här?

357 av 365 - Hur tänkte de egentligen här?

Ja, förmodligen tänkte de inte alls.


Inga kommentarer: