2015-12-13

269 av 365 - Ålderdom

269 av 365 - Ålderdom

Färgflagorna på dörren bakom träfiguren tyder på en viss ålderdom.

Inga kommentarer: