2015-12-27

333 av 365 - Brutal

333 av 365 - Brutal

När dammluckorna är fullt öppna syns det tydligare att vattnet kommer med en brutal kraft.

Inga kommentarer: