2015-12-16

285 av 365 - Indirekt

285 av 365 - Indirekt

Skylten visade till en glashytta men indirekt fick den mig att tänka på en bar.

Inga kommentarer: