2015-12-13

270 av 365 - Spöklikt

270 av 365 - Spöklikt

En bild från en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Naturen börjar återhämta sig, men det ser ganska spöklikt ut när man åker på landsvägen och vet att det tidigare var skog på bägge sidor av vägen. 

Inga kommentarer: