2015-12-25

313 av 365 - Utväxt

313 av 365 - Utväxt

Grenen koltrasten sitter på kan man säga är en utväxt på trädet. 


Inga kommentarer: