2013-02-20

Hjälpmedel (51 av 365)


I mer än en bemärkelse ett stort hjälpmedel för att lasta containrar på fraktfartyg.


Inga kommentarer: