2012-12-22

Tillbe (359 av 365+1)


En del går kanske till Ulriksdals slottskapell för att tillbe. 


Inga kommentarer: