2012-12-09

Eget tema: Verkstad (344 av 365+1)


Denna maskin som stått i en verkstad står nu på Eskilstuna stadsmuseum i en verkstadsmiljö. Museet ligger i Gevärsfaktoriets gamla verkstadslokaler på Faktoriholmarna i Eskilstuna.


Inga kommentarer: