2012-12-15

Skolavslutning (350 av 365+1)


Här har det varit många skolavslutningar genom åren. Numera Sankt Eskils gymnasium, då Eskilstuna Högre Allmänna Läroverk.


Inga kommentarer: