2013-12-15

Ledare (329 av 365)


Alexander G Bell var väl på sin tid en ledare inom telefonin.


Inga kommentarer: