2013-12-26

Kapell (345 av 365)


I alla fall en av båtarna hade kapell.


Inga kommentarer: