2013-11-03

Småstad (269 av 365)


Så här tycker jag man får lite illusionen av att Eskilstuna är en småstad när vi i själva verket närmar oss 100000 invånare. 


Inga kommentarer: