2013-11-02

Invigning (259 av 365)


Var på invigning av utställningen Laddat på Eskilstuna stadsmuseum.


Inga kommentarer: