2013-11-03

Kraft (271 av 365)


Ångmaskinerna alstrar kraft inne på Eskilstuna stadsmuseum. 


Inga kommentarer: