2013-11-03

Eget tema: Uppmärksam (268 av 365)


Kultur- och fritidsnämndens ordförande invigde utställningen "Laddat" inför en uppmärksam publik. 


Inga kommentarer: