2016-12-28

307 av 366 - Tillspetsat

Livrustkammaren/Royal Armoury , Stockholm

Tillspetsat. 

(Tema 304)


Inga kommentarer: