2016-12-31

313 av 366 - Huvet under armen

Face off

Huvet under armen vore inte helt omöjligt om man hade ett sånt här. 

(Tema 105)


Inga kommentarer: