2016-12-18

286 av 366 - Avverkat

Don't fence me in

Här har man avverkat en del för att kunna bygga en gärdsgård.

(Tema 12)


Inga kommentarer: