2016-05-30

151 av 366 - Tinnar och torn

Stora Sundby slott

På andra sidan sjön, Stora Sundby slott med sina tinnar och torn.

(Tema 308)


Inga kommentarer: