2016-05-01

122 av 366 - Talseätt (Eget tema)

Light as a feather

Det talesätt jag tänker på är självklart lätt som en fjäder.

(Eget tema 7)

Inga kommentarer: