2016-05-29

150 av 366 - Ser inte skogen för alla träd

Can't see the forest...

Ibland ser man inte skogen för alla träd

(Tema 261)


Inga kommentarer: