2016-03-10

70 av 366 - Klatschig

Blue door

En rätt klatschig färg på dörren om man jämför med resten av byggnaden.

(Tema 147)


Inga kommentarer: