2016-03-02

62 av 366 - Landmärke

Gillberga kyrka

Kyrkan har väl ofta varit ett landmärke i byn eller socknen.

(Tema 164)

Inga kommentarer: