2016-03-04

64 av 366 - Recycle

Recycle


Recycle

Jo, man kan faktiskt återvinna Tassimos kaffekapslar, och det har vi gjort sen vi skaffade maskinen för ett par år sedan. Man går med i  Terracycle och skickar in sina kapslar dit. 

(Tema 245)


Inga kommentarer: