2012-09-30

Händer (274 av 365+1)


Handskarna som skyddade våra händer när vi ägnade oss åt utomhusarbete i regn ligger på tork.


Inga kommentarer: