2012-09-22

Eget tema: Signaler (266 av 365+1)


Här går det fram signaler.


3 kommentarer:

Charlotta sa...

Där borde de verkligen inte ha problem med mottagningen, eller så är det det domhar eftersom de måste ha så många diskar för att fånga upp signalerna. :D

Eva Trillian sa...

Undrar hur mycket fel det blir när så många signaler ska fram till så många olika diskar ;)

Yvonne E sa...

Charlotta & Eva T: Nä, det borde inte vara några problem, speciellt inte som diskarna sitter vid Kaknästornet