2011-09-02

Eget tema: Publik (245 av 365)


Vaktombytet vid Stockholms slott har en stor publik.


Inga kommentarer: