2016-08-24

219 av 366 - Slit och släp

Hard work?

Slit och släp även vid ett slott.

(Tema 278)

Inga kommentarer: