2016-08-18

218 av 366 - Kvinnokonst

Drottningholm

Trapphuset i Drottningholms slott pryds bland annat med skulpturer av de nio musorna varav 4 syns här. Hela trapphuset och övre galleriet tog 30 år att färdigställa läste jag i boken "Dagar på Drottningholm" av prinsessan Christina. 

(Tema 155)

Inga kommentarer: