2015-04-12

79 av 365 - Syrén

79 av 365 - Syrén

Eftersom rådjur, hjort och älg har svårt att låta bli att äta av våra växter vid torpet har ädelsyrénen hamnat bakom galler. 


Inga kommentarer: