2015-04-10

76 av 365 - Rutor

76 av 365 - Rutor

Rutor.

(Fönster på Salems kyrka.)
Inga kommentarer: