2014-12-30

279 av 365 - Förklaring (Eget tema)

279 av 365 - Förklaring

En förklaring skriven på plexiglas för att visa hur man dokumenterar museiföremål, i detta fall ett klädesplagg från Biby fideikommiss. Utställning just nu på Eskilstuna stadsmuseum.Inga kommentarer: