2014-12-29

278 av 365 - Skinn

278 av 365 - Skinn

En mössa i skinn. Ingår i utställningen av Sörmlands länsmuseum på Eskilstuna stadsmuseum där man visar föremål från Biby fideikommiss. 


Inga kommentarer: