2013-07-29

Juli (176 av 365)


Juli


Om de inte gått fram, det finns faktiskt en röd tråd i bilderna som representerar de olika månaderna. Istället för att som tidigare år valt ut en plats att fota förändringar på varje månad har jag i år valt att fota saker som på olika vis dyker upp på fel platser. Tappade föremål som ligger på marken eller som här, där någon kanske knutit upp en sak som tappats av någon annan. 

Inga kommentarer: