2012-10-31

Ängel (305 av 365+1)


Vår lilla skyddsängel ute vid torpet.


Inga kommentarer: