2016-10-23

248 av 366 - Måla

Painting the guesthouse

Det är mycket att måla både utvändigt och invändigt i gästfriggan ute vid torpet.

(Tema 196)

Inga kommentarer: