2015-07-12

142 av 365 - Öppet fönster

142 av 365 - Öppet fönster

Bin i skorstenen så vi tände vedspisen för att röka ut dem. Vi blev lite utrökta själva eftersom det började ryka in, var väl något stopp i kanalen...

Inga kommentarer: