2014-10-18

207 av 365 - Vall

207 av 365 - Vall

En vall kan exempelvis vara en åker där bonden odlar vallväxter till hö och ensilage.

Inga kommentarer: