2014-07-31

152 av 365 - Altare

152 av 365 - Altare

Altaret i S:t Nicolai kyrka i Örebro.